طراحی، تامین، ساخت و نصب سازه های فلزی پالایشگاه گاز بید بلند استان خوزستان

کارفرما: شرکت بید بلند

سال ۱۳۹۶