فعالیت ها

مهندسی

شرکت ماشین سازی پارس با بهره گیری از پرسنل مجرب در رشته های مختلف مهندسی و با توجه به پروژه های خاتمه یافته، تجارب کافی در انجام فعالیت های مهندسی از قبیل مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی، طراحی پایه و مهندسی تفضیلی پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی را دارا می باشد.

خرید

شرکت ماشین سازی پارس زنجیره ی قابل اطمینانی از تامین کنندگان با کیفیت و قابل رقابت در فرایند خرید و تامین انواع کالاهای داخلی و خارجی پروژه ها را در اختیار داشته و با تکیه بر تجارب عملی در پیشبرد اهداف پروژه های ملی گام برمی دارد.

ساخت

مدیریت ساخت و تولید بدون شک به عنوان یکی از اساسی ترین مولفه های موفقیت در هر پروژه EPC محسوب میگردد. با این رویکرد، شرکت ماشین سازی پارس با به کار گیری نیروهای متخصص در بخش های مختلف همچون گذشته متعهد به انجام پروژه های خود با بهترین کیفیت و در زمان مقرر می باشد.